Whitecar bringer Tesla utleie til verdens elbil-hovedstad!

Hei, Oslo!

Whitecar brings Tesla hire to the EV capital of the world!
Hello, Oslo!

Norge sikter mot å lage alle nye biler, busser og lette kjøretøyer i 2025 null-utslipp kjøretøy, og Whitecar er her for å si “Vi er med”.

Whitecar leverer en leiebil tjeneste over all forventning, med en flåte av elektriske Tesla leiebiler. Nå tar vi imot bestillinger i Norge, og du kan oppleve den ypperlige servicen Whitecar er kjent for.

Enten du besøker Norge for første gang, vil besøke familien din i Tromsø og se de vakre fjordene på veien, eller bare ta en tur i Oslo, er det ingen bedre, tryggere og mer behagelig måte å gjøre det enn med en Tesla. Det omfattende og kontinuerlige voksende nettverket av Superchargers gjør reiser i Norge og gjennom Skandinavia stressfri og i mange tilfeller lettere enn å bruke en gammeldags bil.

Whitecar gir deg komforten av en personlig overlevering med en fullstendig forklaring av bilens funksjoner. Vi er forpliktet til å gjøre det enklere for en alt-inklusiv pris, og enkelheten i en bookingprosess. I kombinasjon med det har den norske regjeringen de beste elbil-fordelene, inkludert fritak for bompenger, flere gratis kommunale parkeringsmuligheter for elbiler, og tilgang til kjøring i kollektivfeltet (med passasjer i rushtid i Oslo).

Vår flåte består av Tesla Model S 75D biler og holder for tiden til på Best Western Gardermoen Hotell. Pick-ups og leveranser kan ordnes på hotellet og på Gardermoen Terminal, eller alternativt kan du angi din valgte leverings- og innsamlingsadresse, med en leveringsavgift på 18kr per km.

Vår Oslo-leder, Valentina Østvik, er alltid klar til å hjelpe deg med reisen og bare en samtale eller e-post unna.

Du kan nå Valentina på valentina@white.car eller +47 413 03 200.

Mer informasjon er tilgjengelig på vår nettside, på norsk og engelsk

Lær mer: www.white.car/norsk

Learn More: www.white.car/norway

Whitecar brings Tesla hire to the EV capital of the world!

Hello, Oslo!

Norway is aiming to make all new cars, buses, and light commercial vehicles in 2025 zero-emission vehicles, and Whitecar is here to say “Vi er med”.

Whitecar delivers a car hire service beyond expectation, with an all-electric, all-Tesla fleet of hire cars. Now accepting bookings in Norway, you can experience the excellent service Whitecar is known for in the UK.

Whether you are visiting Norway for the first time, you want to go to visit your family in Tromsø and see the beautiful fjords on the way, or just have a city trip in Oslo, there is no better, safer, and more comfortable way to do that than with a Tesla. The substantial and continuously expanding network of Superchargers makes traveling across Norway and Scandinavia stress-free and in many cases easier than using an old-fashioned car.

Whitecar offers you the comfort of a personal handover with a full explanation of the cars’ features and functions. We are committed to the convenience of an all-inclusive price, and the simplicity of an effortless booking process. In combination with that, the Norwegian government has the best EV incentives, including no congestion fee, multiple free municipal parking possibilities for electric cars, and access to driving in the public transport field (with a passenger during rush hour in Oslo).

Our fleet consists of Tesla Model S 75D cars and is currently located at Best Western Gardermoen hotel. Pick-ups and deliveries can be arranged at the hotel and at the Gardermoen Terminal, or alternatively, you can specify your chosen delivery and collection address, with a delivery fee of 18kr per km.

Our Oslo manager, Valentina Østvik, is always a call or email away and ready to assist you with every part of your journey. You can reach Valentina at valentina@white.car or +47 413 03 200.

More information is available across our website, in Norwegian and English:

Lær mer: www.white.car/norsk

Learn more: www.white.car/norway

dividerdivider

Follow us for Early Access to Special Offers

Follow us on Facebook, Twitter or Instagram to see the latest updates and offers.

If we have a special offer to announce, our followers will be the first to know.